Register    Login
  Search
עמוד הבית

 הודעות Minimize

ארגון המורים משבית את בתי הספר התיכוניים עד עשר בבוקריש להקשיב בבוקר לתקשורת ולפעול בהתאם להודעהבמידה ויש שביתה היא תכלול את כל בית הספר מז ועד יב ורק עד עשרמעשר לימודים כרגילמבחנים יתקיימו כרגיל משמונה ורבע
 Print   

עמוד הבית | על דנציגר | עושים בקהילה | חינוך עם חיוך | לזכרם | English | צור קשר
Copyright 2010 by Danciger School | Privacy Statement | Terms Of Use

 

 

classroom

 אופק - מטח

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכל תלמידי ביה"ס
 
מצוות ביה"ס

 

4.2.16

תרגיל חירום מתוקשב לשכבות ז', ח', ט'    יחל בשעה 16:00