Register    Login
  Search
עמוד הבית

מומלץ לגלוש בדפדפן פיירפוקס מוזילה

  

הגשת מועמדות למשלחת לטוואנגה:

תהליך מיון למשלחת :
 
שלב ראשון: מעבר של בוגרי התוכנית בכיתות שכבה ט'. במפגשים בכיתות יספרו התלמידים על החוויה שלהם בטוואנגה
                  ויפרסמו את המייל שלי על מנת להירשם.
 
שלב שני: ראיונות טלפונים שאני עורכת עם כל הילדים אשר נרשמו + בחירת ילדים אשר עוברים לשלב הבא
 
שלב שלישי: ראיונות אישיים, פנים מול פנים, עם הילדים בבית הספר . 
                  בחירת 8 ילדים מכל בית ספר אר עוברים לשלב הבא
 
שלב רביעי: מיון של כל ארבעת בתי הספר יחדיו ובחירת המשלחת הסופית.

למעוניינים בהשתתפות במיון למשלחת יש ליצור קשר עם נעם רייכנטל : noamika9@gmail.com

בהצלחה !

 


  

עמוד הבית | על דנציגר | עושים בקהילה | חינוך עם חיוך | לזכרם | English | צור קשר
Copyright 2010 by Danciger School | Privacy Statement | Terms Of Use

 

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכל תלמידי ביה"ס
 
מצוות ביה"ס